QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Tuyệt đối không: spam link, spam ảnh, chửi tục, sex, tag all, quảng cáo cá nhân, buôn bán…Vi phạm sẽ bị block khỏi diễn đàn.
  2. Để tránh lừa đảo, scam hãy cân nhắc cẩn trọng KHÔNG mua bán giao dịch, chia sẻ thông tin cá nhân với bất kì ai trong diễn đàn.
  3. Lịch sự, hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau.
Liên hệ Group chat